Terug naar het overzicht


Toneellezen is een leuke vorm van samenlezen. Twee lezers (of meer!) nemen de rol van een personage op zich en lezen de teksten hardop voor. De lezers voeren eigenlijk samen een toneelstukje op. De teksten bestaan voornamelijk uit dialogen, zodat de lezers elkaar steeds afwisselen. Zo bevordert Toneellezen het leesplezier en het lezen met intonatie.

Groep
groep 4
Soort
Themacollecties
Thema
Toneellezen
Tarief

€ 51,00


Project Bestellen