Advies voor uw leesplan

Beschikbaar voor: docenten

De Bibliotheek Utrecht kan uw school helpen bij het opstellen van een leesplan!

Bent u er al mee bezig? Het schoolleesplan, kortweg leesplan, geeft u namelijk houvast bij de inrichting van leesbevordering binnen de school. In een leesplan legt een school vast wat de stand van zaken is en op welke wijze er in het komend schooljaar aan leesbevordering wordt gewerkt.
Een leesplan is een aanvulling op of een onderdeel van het taalbeleidsplan van school.

Adviesgesprek van één uur is gratis, vervolgtraject op offerte.


Datum: in nader overleg Locatie: in nader overleg Inschrijven